INVITASJON
PARP

PARP

Polsk Byrå for Næringsutvikling sammen med Innovasjon Norge inviterer til å delta i et todagers arrangement med tittel: "Benchmarking av klynger 2020: klyngepotensialet i Polen og polsk-norsk samarbeid".

Dag 1, 25. mai, presenterer resultater fra den nyeste undersøkelsen "Benchmarking av Klynger 2020", som utgangspunkt til diskusjon om tilstanden av polske klynger, deres åpenhet og beredskap for dynamiske endringer i næringslivet, samarbeid som går utenfor rammen av klyngestrukturen og bruk av nye trender, teknologier og digital transformasjon i klynger.


PARP


På dag 2, 26. mai, møtes representanter fra klyngemiljøet i Polen og Norge for å dele erfaringer og presentere nasjonal og internasjonal bestepraksis til inspirasjon. Vi har også gleden av å presentere vår spesialgjest prof. Christian Ketels (Harvard Business School) som skal holde et foredrag.

Dag 2 holder også matchmaking for polske og norske klynger. Dette gir en flott mulighet til nettverksbygging, til å knytte nye verdifulle kontakter, til erfaringsutveksling og langsiktig samarbeid mellom polske og norske klynger.

Arrangementet avholdes online i dagene 25.-26. mai 2021 kl. 09:30-17:00. Deltakelse er gratis. Arbeidsspråkene er polsk og engelsk. Arrangementet blir tolket.

Alle interesserte bes fylle ut registreringsskjema:
Benchmarking av klynger 2020 –klyngepotensialet i Polen og polsk-norsk samarbeid innen 24. mai 2021. Skjemaet er tilgjengelig på polsk og engelsk.


PARP

PARP